• Damien Juliana

    Terwijl biografie├źn voornamelijk geschreven worden vanuit de visie om een beeld te scheppen van iemands kennis en kunde streeft Damien Juliana ernaar om dat niet alleen te doen vanuit zijn werkervaringen maar daarin ook zijn eigen levenservaringen in mee te vervlechten. Dit ingegeven door zijn alsmaar aanwezige innerlijke drive om (mensen) te helpen.

Over Damien

Zijn bestemming is echter wel de ander onbaatzuchtig te kunnen helpen. Hij is gericht om te helpen zonder te kijken naar kleur, cultuur, afkomst, ras, status, geaardheid, leeftijd of referenties . Damien richt zich om te helpen zoals het in de kern bedoeld is om te helpen. Dit betekent in staat zijn jezelf weg te kunnen cijferen ten faveure van de ander. 

Helpen vanuit de weliswaar aanwezige maar niet hoorbare roep van de ander met de hoop en verwachting dat hij er mag zijn voor de ander zonder dat de ander het aangeeft.

 

“Jezelf wegcijferen ten gunste van de ander.”

 

Damien Juliana maakte als twintigjarige, in 2000 zijn gang naar Nederland om maatschappelijk werk te gaan studeren. Want het willen helpen zat er diep in. Na deze  studie ging hij psychologie doen, waarna Gestalt therapie met rouwverwerking als eindscriptie. 
Naast zijn studie had hij een baan bij de Stichting Maatschappelijke Opvang “Traverse” in Tilburg, als woonbegeleider voor het Antilliaanse project Direkshon.

Ontevreden met het beleid en de uitvoeringen in het project Direkshon heeft hij in 2004 de Stichting Een nieuw begin (ENB) opgericht. “Een Nieuw Begin” begeleide  Antilliaanse jongeren en volwassen met een problematisch en crimineel gedrag naar re-integratie in de samenleving. 

Doorgegroeid zijnde in zijn ervaringen en werk met ENB, heeft hij in 2010 de zorginstelling ‘Vinden & Binden zorg en welzijn opgericht’. “Vinden en Binden” is een instelling die op interculturele wijze, transculturele, specialistische zorg en begeleiding, binnen een beschermde woonvoorziening biedt voor mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische aandoening(en) en/of problematisch gedrag, met speciale aandacht voor mensen met een niet-westers etnisch-culturele achtergrond.

 


Persoonlijkheid

Door het werk van “Vinden & binden”, komen de sterke kanten van de cliënten nog sterker naar boven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 4 pilaren van Damien, waar het in de instelling om draait: Transparantie, Openheid, Eerlijkheid en Rechtvaardigheid (TOER). Boven deze 4 pilaren zijn zelfvertrouwen, werken vanuit het hart, ‘down to earth’ bezig zijn, essentiële ingrediënten van de basisfilosofie van waaruit de instelling werkt  .

Dit staat haaks op het werken met leugens en met verborgen agenda’s. Zaken waar hij een gruwelijke hekel aan heeft. Zijn motto is: “zeg mij wat je te zeggen hebt zonder bang te zijn voor een disbalans, want ik zorg wel dat het goed komt”. 
  
Damien heeft de stellige overtuiging dat ieder probleem altijd komt met een oplossing. En het is de kunst om die oplossing ook te (willen) zien en vinden. Dit is dan ook zijn ultieme uitdaging. De oplossing vinden.


Leren

Ontmoetingen brengen altijd leringen met zich mee. Zijn devies is altijd: Kijk naar elke situatie. Uit elke situatie valt er een lering te trekken. Daarom zal hij, wat hij ook doet, dit altijd blijven doen met het geloof dat hij altijd van de ander iets leert. En uiteraard gaat hij er ook vanuit dat de ander iets van hem leert. Maar dat is niet per definitie de issue. Ook als de ander er niets van leert, hij zal het zelf wel blijven doen.

Damien heeft de heilige overtuiging dat je “dit alles doet vanuit een persoonlijke relatie met God”. God is voor hem een bron van inspiratie om met creativiteit en in combinatie met zijn professionaliteit, te komen tot oplossingen om de mens te helpen zonder reserves. Het hele leven ziet hij daarom als een uitdaging. Hierdoor wordt bijna alles wat hij zich voorneemt een succes. Mensen helpen is niet voor niets zijn bestemming. 

Mensen staan nooit stil. Een ieder ontwikkelt zich altijd, en groeit elke dag. Het zij ten positieve of hetzij ten negatieve. In het leven is er bij de mens sprake van een constante verschuiving, een constante groei, een constante ontwikkeling.
Waar mogelijk wil hij anderen voor het negatieve behoeden. En daar waar het er al is, anderen helpen de juiste weg en keuzes te vinden en te maken.


Boodschap

Een ander devies van Damien in zijn werk met cliënten is: “Je moet zelf eerst ook daar zijn geweest waar de ander nu staat of is. Want anders kan je anderen nooit ergens naar toe leiden.” Deze overtuiging vloeit voort uit een sterke zelfreflectievermogen. Om dit te illustreren gebruikt Damien als symboliek, een spiegel en een zwaard die aan beide kanten geslepen is. Met de spiegel kijk je naar jezelf (zelfreflectie), op zoek naar het eigen aandeel in en eigen oplossingen voor de problematiek.
De dubbelzijdige lemmet geeft de mogelijkheid om meerdere en andere oplossingen aan te snijden wanneer die ene oplossing niet werkt. Het lemmet kan immers aan beide kanten snijden. De dubbelzijdige lemmet is ook het instrument bij het schaven aan het eigen aandeel van de problematiek alsook aan het aandeel van anderen daarin. Zo schept het een balans tussen de mens, het eigen aandeel en de aandeel van anderen, zowel in de problematiek als in de oplossing.

Damien vindt het heerlijk om te werken met mensen en hij geniet ervan wanneer hij mensen de kans kan geven om te bloeien. De ervaringen die hij meegemaakt heeft in zijn leven, geven hem een extra stimulans. Daar put hij de kracht uit om anderen te helpen en zodoende een voorbeeldfunctie voor hen te kunnen zijn.

Zijn boodschap voor de wereld is: 
In het echt in contact komen met elkaar en verbindingen maken. 
Jezelf zijn, leven, erkenning geven, accepteren en succes hebben. Dit in combinatie met de 4 pilaren uit zijn leven.

Hij gelooft oprecht dat de mens bijzonder is om te mogen zijn wie hij is met al zijn beperkingen en mogelijkheden die hem weer in balans brengen. 
Voor velen is Damien een gepassioneerde bron van inspiratie en hij weet anderen zo aan te spreken dat zij dit ook zo gaan vinden.
De leidraad in zijn leven is Eerlijkheid, Openheid Rechtvaardigheid en Transparantie. 
En dat vindt hij zowel in zijn werk als buiten zijn werk van essentieel belang. 
Dat schept vertrouwen!